Galerie

Ukázka prací našeho partnera, společnosti NanoZone®

Televizní reportáže

Představení společnosti

NanoZone s.r.o.

Fotokatalýza

Co je to fotokatalýza a jak funguje?

SAFE HOME

SAFE HOME

Reportáž TV Nova

Projekt pro předškolní a školní zařízení

Ochrana vody

Unikátní metoda ochrany vody

Nanočástice v nemocnicích

Informace o prvním projektu tohoto typu v EU

Předškolní a školní zařízení

Projekt pro předškolní a školní zařízení

Reportáž TV Nova

Nano nástřik ve vlacích

Reportáž TV Nova

Prevence a ochrana strážníků MP Brno

Reportáž TV Polar

Speciální nástřik ochrany dětí před nákazami 

Reportáž TV Barrandov

Ošetření vozů MP Brno

Zvyšování kvality pitné vody

Ověření bezpečnosti nano částic 

Host dne

Rozhovor o společnosti NanoZone 

Pivovary

Pivovarský a sladařský průmysl

Mr. Masayuki Takamatsu

Generální ředitel a prezident firmy nanoYo 

Eko magazín

Reportáž o testování účinků nano materiálu 

Dopravní podnik

Nanotitanová ochrana interiérů DP

Aplikace nano materiálu