グループのメンバー

Společně s NanoZone s.r.o. jsme členy světové skupiny nanoYo GROUP se sídlem v Japonsku.                  

Provádíme aplikaci nanotechnologie za účelem zvýšení mikrobiální čistoty povrchů ploch.

Ochrana před infekčními nákazami

Likvidace infekčních nákaz, které jsou příčinou nemocí.

Kancelářské prostory

Aplikace technologie v kancelářských prostorách.

Automobilový průmysl

Antimikrobiální, protiinfekční ochrana interiérů vozidel.

Byty, domy, budovy a veřejné instituce

Budovy, domy, byty, chaty a venkovní posezení

Sportoviště

Venkovní i vnitřní sportovní centra.

Oblasti využití

Zdravotnická zařízení a nemocnice

Léčebná zařízení, nemocnice, ordinace praktických lékařů.

Školská zařízení

Všechny druhy školských zařízení.

Restaurační zařízení

Restaurace, bary, jídelny a další zařízení tohoto typu.

Hotely, kostely a mešity

Recepce, veřejné prostory i jednotlivé pokoje.

Veřejná doprava

Mikrobiální ochrana interiéru těchto vozidel.

Jsme výhradním distributorem společnosti NanoZone s.r.o.
pro Prahu a Středočeský kraj.